Dansk Landbrugsmuseum
Kvæg

Malkekorthorn
I slutningen af 1800-tallet begyndte Korthornsracen at vinde indpas i Jylland, og i 1922 var ca. hver 3. ko i Jylland af Korthornsrace. I begyndelsen var der mest tale om importerede dyr fra Nordtyskland, Ejderstedt området. Senere kom Malkekorthornstyre i betydeligt omfang fra England, som er racens oprindelsesland. I 1950'erne blev racen krydset med tyre af Rødt Holstensk Kvæg. Fra 1962 blev næsten hele den danske bestand af Malkekorthorn krydset med Rødbroget kvæg fra Tyskland og Holland.

Det jyske Kvæg
Det Jyske Kvæg stammer fra det oprindelige sorte  og gråbrogede kvæg, som var udbredt i Jylland i 1600- til 1800-tallet. Denne race var grundlaget for eksporten af stude til det nordtyske marked. I begyndelsen af 1900-tallet blev racen udviklet til en egentlig malkerace. Farven varierede fra lys gråbroget, over mørk gråbroget til rent sortbroget. Den sidste tyr af jysk afstamning blev udstillet på Ungskuet i 1955, og dermed var det Jyske Kvæg officielt ophørt med at eksistere. I dag findes der mindre besætninger af Jysk Kvæg på danske museer og hos enkelte private avlere.

Rød Dansk Malkerace - anno 1970 (RDM 1970)
Tidligt i 1800-tallet skelnede man mellem to slags kvæg – Det jyske kvæg og Ø kvæget. I 1800-tallet blev Ø kvæget krydset med importeret rødt kvæg fra Angel, Nordslesvig og Ballum. Det blev især på Fyn, man fremavlede den røde danske malkeko. Racens navn optræder første gang ved landmandsforsamlingen i Svendborg i 1878, samme år regnes for racens grundlæggelse. Racen udvikledes til en ensartet rød malkerace, som var de øvrige danske malkeracer overlegen med hensyn til mælkeydelse. Racen blev internationalt kendt i første halvdel af 1900-tallet, og avlsdyr blev eksporteret til mange lande. Det fik blandt andet stor indflydelse på kvægbestandene i de baltiske lande. Racen havde sin storhedstid i 1950'erne, hvor RDM udgjorde omkring 70% af Danmarks kvægbestand. Siden er racen gået stærkt tilbage. I 1970 opgav man renavlsprincippet. RDM blev krydset først og fremmest med Amerikansk Brunkvæg. Den nye RDM ko har højere ydelse, bedre malkeorganer og er væsentlig større end RDM koen anno 1970.